Ga naar de inhoud

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor Dinosauruswebshop.nl

Op deze pagina vindt u de algemene voorwaarden van Dinosauruswebshop.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Dinosauruswebshop . In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dinosauruswebshop is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Dinosauruswebshop.

Webshop:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Dinosauruswebshop te mogen claimen of te veronderstellen.

Dinosauruswebshop streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op Dinosauruswebshop.nl onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Dinosauruswebshop aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Bestellen
Bij het bestellen van producten in de webshop van Dinosauruswebshop.nl gaat u een overeenkomst aan onder het Nederlands recht. Bij het bestellen gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden. De genoemde prijzen bij de artikelen zijn exclusief verzendkosten en inclusief eventuele andere bijkomende kosten. De verzendkosten worden apart vermeld aan het einde van de bestelprocedure. Als blijkt dat er onjuistheden in prijzen van artikelen of verzendkosten in uw bestelling zijn genoemd kan de bestelling door Dinosauruswebshop.nl voor verzending ongedaan gemaakt worden. Eventuele betalingen worden dan binnen enkele dagen naar u teruggeboekt.

Ruilen en/of retourneren
Wettelijk heeft u 14 dagen bedenktijd op uw aankopen. Wilt u artikelen ruilen of retourneren, neem dan binnen 14 dagen contact met op met Dinosauruswebshop.nl. Daarna is ruilen en/ of retourneren niet mogelijk, tenzij in goed overleg. Zonder overleg geretourneerde artikelen worden niet geaccepteerd. Retourneren kan alleen als de artikelen niet zijn gebruikt en zich in originele staat bevinden. Na bevestiging door ons kunt u de artikelen terugbrengen of terugsturen. Bij terugzending dient het pakket voldoende gefrankeerd te worden en komen de retour verzendkosten voor uw rekening. Het aankoopbedrag inclusief de door u oorspronkelijk betaalde verzendkosten zullen wij snel, maar in ieder geval binnen 30 dagen terugboeken als de geretourneerde producten door ons in goede staat zijn ontvangen. Als een deel van de artikelen geretourneerd worden, krijgt u ook slechts een evenredig deel van de oorspronkelijke verzendkosten terug.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Dinosauruswebshop.nl op deze pagina.